Świadczenie research paper help > usług przez Kancelarię może przybrać formę:

  • Udzielania essay writers
  • Występowania przed sądami i organami http://theessayclub.com/ administracji publicznej (zastępstwo procesowe)
  • Sporządzania opinii prawnych
  • Sporządzania umów i pism
  • Sporządzania formularzy i wniosków
  • Udzielania pomocy prawnej przy negocjacjach

Formy świadczonej pomocy mogą mieć charakter: 

  • stałej obsługi prawnej w określonym wymiarze godzinowym za zryczałtowanym wynagrodzeniem miesięcznym
  • stałej pomocy chiefessays.net prawnej bez określenia miesięcznego wymiaru godzinowego, realizowanej na podstawie konkretnych zleceń odrębnie rozliczanych na podstawie ilości przepracowanych godzin
  • doraźnej pomocy prawnej wykonywanej na podstawie konkretnego zlecenia Klienta.